کتاب کلید فولاد که ترجمه کتاب Key to steel است بعنوان بانک اطلاعات انواع فولادها در مهندسی می باشد. و به عنوان مرجع در تمام صنایع مرتبط با مهندسی مکانیک، متالورژی، قطعه سازی شناخته می شود. در کتاب کلید فولاد تمام ویژگی های مکانیکی و فیزیکی، ترکیبات مواد و عملیات حرارتی پذیر بودن و فولادهای همسان و نزدیک از لحاظ کارکرد معرفی شده است. این کتاب بالغ بر ۱۹ فصل در مورد انواع فولادها، روش ساخت، استانداردها و تولید کنندگان‌ فولاد می باشد.

نامگذاری فولاد

در کلید فولاد برای هر فولاد با ترکیبات مشخص نامی تعیین شده است که این تعیین نام بر اساس استاندارد DIN آلمان است. نام گذاری بر اساس یک عدد ۵ رقمی به صورت X.XXXX می باشد. مانند آلیاژ1.4841 که مربوط به استیل نسوز ۳۱۰ می باشد.

مخاطبین کلید فولاد

به صورت عمومی هر شخصی که با انواع فولاد سر کار دارد با کتاب کلید فولاد آشناست. ولی برای خواندن این کتاب تخصص نیاز است که باید آموزش خواندن کتاب را دیده باشد.اولین مخاطب کتاب کلید فولاد دانشجویان و بعد از آن، مهندسان مکانیک، طراحان، سرپرستان کارگاه قطعه سازی و فروشندگان فولاد می باشند.