021-66802952
es.ramandco@gmail.com

مس

مس(CU) فلز رنگی قرمز رنگ که بعد از نقره بهترین هدایت الکتریکی و انتقال حرارتی بسیار بالایی دارد. مس بعد از آهن و آلو مینیوم بیشترین کاربرد در صنعت دارد.

کاربرد مس: مهمترین کاربرد مس در صنایع الکتریکی و الکترونیکی و مخابراتی است که از آن برای انتقال جریان الکتریکی استفاده می شود. علاوه بر مصارف الکتریکی در زمینه پزشکی هم کاربرد وسیعی دارد.


آلیاژهای مس: آلیاژهای مس، آلیاژهایی هستند که پایه آنها مس استو معروفترین آنها برنز که از مس و قلع تولید می شود و بعد از آن آلیاژ برنج که از مس و روی ساخته می شود.

ویژگی های مس:

 هدایت الکتریکی عالی

هدایت حرارتی عالی

رنگ و ظاهر

شکل پذیری

برای خرید پلیت و صفحه و تسمه مس با شماره 66653616-021 و 09129374975 تماس بگیرید.