021-66802952
es.ramandco@gmail.com

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه در کنار لوله گالوانیزه کاربرد وسیعی در خطوط لوله کشی آب و فاضلاب دارد و بنا به فشار کاری خطوط از اتصالات فشار ۲۰ بار و در صورت فشار بالا در خطوط از اتصالات گالوانیزه فشار قوی دنده ای استفاده میشود. این اتصالات بعد از فورج شدن به صورت خام یا پوشش گالوانیزه شده بع بازار عرضه می شود. تاریخچه اتصالات گالوانیزه در ایران مربوط به ۵ دهه پیش می باشد و قبل از آن از اتصالات چدنی استفاده میشد.

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه به صورت دنده می باشد.علت دنده بودن لوله و اتصالات گالوانیزه عدم توانایی در جوشکاری و از بین رفتن پوشش زینک روی لوله و اتصالات است. در بازار چند نوع اتصالات با کیفیت های متفاوت موجود می باشد. از جمله اتصالات گالوانیزه ایرانی که در کارگاههای مختلف تولید  و با برندهای مختلف به بازار عرضه میشود. اتصالات چینی که با برند مک و اتصالات متفرقه و اتصالات گالوانیزه توپی برزیل در ۲ فشار کاری ۲۵ و ۲۰ بار و اتصالات اروپایی جورج فیشر در بازار موجود می باشد.