021-66802952
es.ramandco@gmail.com

لوله استیل 316

لوله استیل 316 زمانی در صنعت استفاده می شود که سیال مورد نظر حالت اسیدی داشته باشد و مهمترین تفاوتش با استیل 304 همین مقاومت بالای خورندگی در مقابل انواع اسید است. بعد از استیل ۳۰۴ پرکاربردترین آلیاژ استیل است. یکی از اشتباهات فاجعه آفرین در هنگام استفاده از سیال اسیدی اشتباه طراح یا تامین کننده در انتخاب نوع استیل هست. به علت حساسیت بالا و احتمال تلفات جانی حتما پیش از استفاده از استیل 316 آنالیز شیمیایی دقیق باید انجام شود.لوله استیل ۳۱۶ از سایز ۱/۲ اینچ تا ۴۸ اینچ و در رده 10s, 40s, 80s,160, xxs به بازار عرضه می شود.

مواد تشکیل دهنده لوله استیل ۳۱۶ 

عنصر مالیدن موجود در استیل ۳۱۶ باعث افزایش خواص مکانیکی و همچنین جلوگیری از خوردگی در مقابل اسید می شود. لوله استیل ۳۱۶ در گریدهای ۳۱۶،۳۱۶L،۳۱۶H،۳۱۶TI تولید میشود. گرید 316L به علت کم بودن کربن مناسب جوشکاری است به این دلیل که کاربید کروم تشکیل نمی شود. 316H پایداری بیشتری در دمای بالا دارد و اگر بخواهیم پایداری بیشتری داشته باشیم از 316TI که داری درصدی تیتانیوم است استفاده می شود.ترکیبات آلیاژ ۳۱۶

مقاومت به خوردگی

امتیاز آلیاژ استیل ۳۱۶ در مقابل ۳۰۴ مقاومت به خوردگی در محیطهای اسیدی است. آلیاژ ۳۱۶ مقاومت به خوردگی در مقابل اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک و شرایط کلریدی را دارد. استیل ۳۱۶ به عنوان آلیاژ دریایی هم محسوب می شود و در مقابل آب دریا هم مقاومت به خوردگی خوبی دارد.