021-66802952
es.ramandco@gmail.com

اتصالات استیل

اتصالات استیل در ۳ نوع جوشی ، فشار قوی ساکتی و فشار قوی دنده تولید می شوند که با توجه به شرایط کاری نوع آن و آلیاژ مناسب انتخاب می شود. کار کرد اتصالات استیل به ماننده اتصالات فولادی می باشد و تنها تفاوت آنها در آلیاژ آنها می باشد.