021-66802952
es.ramandco@gmail.com

لوله استیل درز دار

لوله استیل درزدار به ۳ صورت صنعتی، صنایع غذایی و دکوراتیو می باشد. که هر کدام در شرایط مورد نظر مصرف کننده استفاده می شود.

لوله استیل درزدار صنعتی در آلیاژهای ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۱۰، ۳۲۱، ۳۰۹ در قطرهای ۳ تا ۴۸ اینچ و ضخامتها مختلف تولید و به بازار عرضه ی میشود و کاربرد آنها به مانند لوله استیل مانیسمان است با این تفاوت که در فشار کم کاری استفاده می شود.

لوله استیل درزدار صنایع غذایی در آلیاژ ۳۰۴ و ۳۱۶ و به دو صورت داخل پولیش و داخل جوش می باشد. نوع داخل پولیش کاربرد بیشتری دارد و دلیل کاربرد بیشتر داخل پولیش ای است که مواد غذایی روز درز جوش می ماند و بعد از مدتی باعث فاسد شدن می شود که این اتفاق در مورد لبنیات امکان بیشتری دارد. در لوله های صنایع غذایی رو لوله حتما پولیش شده و در سایز های میلیمتری ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۸، ۶۳ ۸۰ و... تولید و به بازار عرضه می شود.

لوله استیل دکوراتیو همان لوله صنایع غذایی است که روی آن تست انجام نشده و داخلش نیز پولیش نمی شود. این لوله در دکوراسیون منازل و مجتمع های تجاری و همچنین در ساخت لوازم دکوراتیو و استندها کاربرد دارد. لوله استیل دکوراتیو از ۳ آلیاژ ۳۰۴، ۲۰۱ و ۴۳۰ تولید می شود.