فلنج pn نوعی فلنج بر اساس فشار کاری pn است. فلنج pn در فشار کاری کلاس که سیستم آمریکایی و فشار کاری pn که بر اساس استاندارد DIN می باشد دسته بندی می شوند.

فلنجpn16 گلودار

در واقع pn فشار کاری برا اساس استاندارد DIN و معادل یکای فیزیکی بار می باشد. یعنی فلنج pn16 فشار کاری ۱۶ بار یا ۱۶۰۰۰ کیلو پاسکال را تحمل می کند. استاندارد (DIN Deutsches Institut für Normung)مربوط به کشور آلمان است که در چند دهه گذشته استاندارد غالب در اروپا شده و استاندارد ISO در برگیرنده استاندارد din است.
متریال فلنج pn16
فلنج pn16 در متریالهای st37 ،st52، ss304، ss316 و فولادهایی که بر اساس استاندارد DIN آلمان دسته بندی می شود ساخته می شوند. این فولادهای بر اساس موقعیت و شرایط کاری دسته بندی و انتخاب می شوند. فلنج های pn16 فولادی در استاندارد ASTM از فولاد A105 و در استاندارد DIN از فولاد ST37 ساخته می شوند.
انواع فلنج pn16
فلنج pn16 در انواع فلنج گلودار، فلنج اسلیپون، فلنج کور، فلنج ساکتی و به صورت یک رو تراش و دو رو تراش به بازار عرضه می شود. نوع یک رو تراش آن غیر استاندارد است و در شرایطی استفاده می شود که فشار کاری pn16 موردنیاز باشد و سیستم لوله کشی و شیر آلات بر اساس استاندارد pn16 باشد. در فلنج های غیر استاندار سنتر سوراخها با هم همخوانی دارند.

فلنج_pn16_یکروتراشتفاوت فلنج کلاس و فلنج pn
تفاوت اصلی در فلنجهای pn و کلاس در فشار کاری و استاندارد آنها است. اما در ظاهر آنها نیز تفاوتهایی وجود دارد. اولین تفاوت مرکز سوراخ هاست. یعنی فلنج گلودار pn16  را در مقابل فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ بگذاریم مرکز سوراخها با هم همخوانی ندارند. تفاوت بعدی در متریال آنها می باشد. متریال pn بر اساس DIN و به صورت عمده از فولاد st37 و فلنج کلاس بر اساس استاندارد astm و متریال آن از فولاد a105 می باشد. تفاوت سوم در ارتفاع گلویی است. ارتفاع گلویی در فلنج pn16 کوتاه تر از فلنج کلاس ۱۵۰ است و به طور کلی می توان گفت ابعاد فلنج pn16 از فلنج کلاس ۱۵۰ کوچکتر است.

مقایسه فلنج کلاس و pn

نمونه سفارش 

SO Flange 6 in pn16 st37 

فلنج اسلیپون pn۱۶ آلیاژ st 37