فلنج st52 و فلنج a516
در بعضی از پروژه ها احتیاج به فلنجهای خاص می باشد. این خاص بودن می توان در شکل ظاهری یا متریال آن باشد.  در صورتی که نیاز به شکل ظاهری خاص هست. مشتری محترم نقشه ارسال می کند و طبق آن ساخته می شود. در مواقعی متریال آن تغییر می کند. به عنوان مثال مشتری فلنج st 52 یا فلنج a516 بجای st37 و a105 می خواهد.در این شرایط کارگاه انرژی صنعت رامند در اسرع وقت بنا به در خواست مشتری این فلنجها را تولید می کند. فلنج st52  و فلنج a516 در انواع فلنج کور، رینگ، فلنج اسلیپون و ساکت ولد تولید می شود. فلنج st52 و a516 به علت اینکه از ورق تولید می شودامکان تولید فلنج گلودار را ندارد. در صورتی که مشتری تعداد قابل توجهی از این فلنج را بخواهد، امکان تولید به روش فورجینگ وجود دارد.

فلنجst52فشار کاری، سایز و روش تولید

فلنج st 52 و a516 بنا به در خواست مشتری در سایزهای مختلف و فشار کاری مختلف تولید می شود. روش تولید این فلنج به کمک تراشکاری است. ابتدا از ورق پولک مورد نظر را برش می زنیم. سپس به کمک دستگاه تراش به سایز مورد تایید استاندارد و یا مورد درخواست مشتری می رسانیم. بعد از عملیات تراشکاری عملیات سوراخکاری را انجام می دهیم.