فلنج اولت یکی از ابزارهای زیر مجموعه اولتهاست. این ابزار برای انشعاب گیری از لوله و همچنین اتصال به فلنج، اتصال به شیر آلات و اتصالات بکار می رود. از این فلنج زمانی استفاده می شود که نیاز به تعمیرات اساسی در خطوط لوله کشی وجود دارد. این قطعه به کمک جوشکاری به خط لوله اصلی وصل می شود. از فلنج اولت در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، و صنایع مرتبط با پایپینگ استفاده می شود.
فلنج_اولتشباهت با فلنجفلنج اولت طبق استاندارد فلنج تولید می شود. این قطعه دارای سوراخ در حول خود است. این فلنج دارای ریس فیس یا رینگ جوینت و طبق کلاس و دیگر مشخصات فلنج ساخته می شود. شکل ظاهری فلنج اولت شبیه به فلنج گلودار با گلویی بلند و سر آن شبیه ولدولت است. فلنج اولت به کمک دستگاه فورج تولید می شود.