در این جدول که بر اساس استاندارد ANSI است. امکان خواندن تمام ابعاد فلنج کور کلاس ۱۵۰ ریس فیس وجود دارد. با آموزش خوانش این جدول در صورت دسترسی به دیگر جداول آنها را نیز می توانید بخوانید. در در این جدول تمام ابعاد از سایز ۱/۲ اینچ الی ۲۴ اینچ موجود است.
جدول_فلنج_کوردر تصویر بالا نقشه یک فلنج کور کلاس ۱۵۰ مشاهده می کنید که به جای ابعاد بر روی آن از حروف استفاده شده است. هر کدام از این حروف نمایانگر یکی از ابعاد است. در جدول پایین این نقشه چند ستون و ردیف وجود دارد. با توجه به ردیف آبی رنگ متوجه حروف روی نقشه، میلیمتر و اینچ و همچنین توضیحاتی که معرفی کننده حروف است می شوید. نکته حائز اهمیت در مورد این جدول این است که، ابعاد بر اساس میلیمتر ذکر شده‌است. در بعضی از جداول بر اساس اینچ ابعاد ثبت شده است و در این صورت باید تبدیل واحد انجام دهید. از از کولیس اینچی استفاده کنید.در دو ستون اول سایز نامی فلنج کور بر اساس میلیمتر و اینچ است. که از سایز ۱/۲ اینچ الی ۲۴ اینچ را نشان می دهد. حرف D نمایش دهنده قطر بیرونی فلنج است. حرف t نشان دهنده ضخامت فلنج به همراه ریس فیس فلنج کور است. حرف h سایز قطر سوراخ که به کمک مته ایجاد می‌شود را نشان داده. حرف n تعداد سوراخ حول رینگ فلنج را بیان کرده که این تعداد یکی از نمادهای اختلاف کلاس و pn است. حرف k یکی از مهمترین ابعاد را معرفی کند. وظیفه k بیان سنتر سوراخ فلنج است. این سنتر در فلنج استاندارد و غیر استاندارد باید رعایت شود. در غیر این صورت امکان متصل کردن دو فلنج هم سایز و هم فشار وجود ندارد. در بسیاری از مواقع که درخواست کننده دانش سفارش فلنج را ندارد با کمک از این سایز فروشنده متوجه سایز فلنج می شود.
حرف G و f مربوط به قسمت ریس فیس فلنج می شود. حرف G قطر بیرون ریس و حرف f ضخامت قسمت ریس فیس را نشان می دهد. در شرایطی که ریس فلنج به خوبی ایجاد نشده باشد امکان نشتی و عدم آببندی در فلنج وجور دارد. آخرین ستون جدول مربوط به وزن کلی فلنج است.  که برای مثال وزن فلنج کور ۴ اینچ ۷ کیلو و ۴۰ گرم است.
اگر بخواهیم یک فلنج کور ۸ اینچ کلاس ۱۵۰ با استاندارد ansi b16.5 را سفارش دهیم به صورت زیر عمل می کنیم.
BLIND FLANGE, 8IN, CLASS150, A105, ANSI B16.5