فلنج استیل ۳۱۰ در شرایطی که از لوله استیل ۳۱۰ استفاده می شود بکار می رود. این گرید از فلنج به دلیل مصرف پایین بنا به درخواست مشتری تولید می شود.برای شناخت این فلنج ابتدا باید با کاربرد آلیاژ ۳۱۰ آشنا بود. این گرید فولاد ضد زنگ طبق استاندارد DIN به استیل ۱.۴۸۴۱ معروف است. آلیاژ ۳۱۰ در برابر دیگر گریدهای از مقاومت حرارتی و فیزیکی بیشتری برخوردار می باشد. دلیل این مقاومت حرارتی درصد بالاتر عنصر کروم است. این گرید جز فولادهای آستنیتی است. 

کاربرد

استیل ۳۱۰ دمای ۱۱۰۰ درجه به صورت مستقیم را تحمل می کند. با همین خاطر در کوره و شرایطی که نیاز به عملیات حرارتی است کاربرد دارد. بنابراین فلنج استیل ۳۱۰ در شرایطی که دمای کاری بالا باشد بل کار می رود. در کنار استیل ۳۱۰ می توان با توجه به حرارت کاری و خوردگی از فلنج استیل ۳۲۱ نیز استفاده کرد.

روش تولید

همانطور که گفته شد این فلنج به علت کاربرد کم به صورت روتین تولید نمی شود. فلنج استیل ۳۱۰ و فلنج استیل ۳۲۱ بنا به در خواست مشتری در انواع مختلف تولید می شود. از این گرید فلنج تعداد محدودی در انبار شرکت انرزی صنعت رامند موجود می باشد.