فلنج آتشنشانی
فلنج آتشنشانی جزئی از اتصالات پرکاربرد در سیستم اعلام حرق مسکونی و تجاری است. در سیستم‌های اعلام حریق انواع فلنج استفاده می شود. فلنج آتشنشانی برا اتصال لوله به شیر آلات، اتصالات، لرزه گیرها، انواع هیدرات و پمپها استفاده می شود.
انواع_فلنج_آتشنشانیانتخاب فلنج آتشنشانی

فلنج آتشنشانی بر اساس فشار کار و نوع کارکرد در انواع مختلف تولید می شود. برای انتخاب فلنج آتشنشانی باید به فشار کاری توجه ویژه ای کرد. اگر انتخاب مناسبی صورت نگیرد امکان از کار افتادن سیستم وجود دارد.
فلنج گلودار
در بین انواع فلنج آتشنشانی یکی پرکاربردترین فلنج، فلنج گلودار است. این فلنج به علت ایجاد فضا بین پیچهای فلنج و شیر آلات کاربرد وسیعی دارد.
فلنج دنده ای
فلنج دنده ای یکی از پر کارترین فلنجهای پروژهای های آتشنشانی است. از این فلنج در اتصال لوله گالوانیزه استفاده می شود. دنده لای فلنج دنده ای باید به تراش خورده باشد تا در هنگام اتصال لوله و یا اتصالات دنده ای با مشکل مواجه نشویم. این فلنج در دو نوع تخت و لبه دار ساخته می شود. در صورت نیاز به گالوانیزه گرم این نوع فلنج آتشنشانی بنا به در خواست مشتری این کار انجام می شود.

فلنج_دنده_ای_آتشنشانی

فلنج اسلیپون

زمانی نیاز به جوش داخل فلنج داشته و فضا کافی برای بستن پیچ و مهره وجود دارد. بهترین انتخاب فلنج اسلیپون است. این فلنج آتشنشانی صرفه اقتصادی مناسبی دارد.
فلنج کور
در پروژه‌ های مسکونی و تجاری امکان گسترش پروژه در آینده وجود دارد. به همین خاطر سیستم  آتشنشانی را طوری طراحی می کنند که امکان گسترش داشته باشد. به این منظور از فلنج کور استفاده می کنند. پایان خط لوله آتشنشانی را با فلنج کور می بندند. در صورت نیاز به گسترش پروژه با دمونتاژ آن امکان ادامه دادن خطوط لوله کشی فراهم می گردد. فلنج کور زیر مجموعه فلنج آتشنشانی قرار می گیرد. و کاربرد وسیعی در این پروژه ها دارد.


فشار کاری و سایز
فشار کاری فلنج آتشنشانی بستگی به فشار کاری لوله کشی آتشنشانی دارد.در مجتمع های کوچک فشار کار پایین است. امکان استفاده از فلنجهای یک رو هم فراهم است. اما در مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ و همچنین کارخانه های بزرگ که نیاز به فشار بالا هست. از فلنج آتشنشانی با فشار کاری بالا استفاده می شود. سایز این فلنجها بین ۱/۲ اینج الی ۸ اینچ می باشد. در صورت نیاز به سایزهای بالاتر امکان تولید آن وجود دارد.