لوله های psl1 و psl2 جز لوله های مانیسمان با استاندارد API می باشند. این لوله هرچند در ظاهر شبیه هم هستند ولی دارای کاربرد متفاوتی هستند.بطور کلی لوله مانیسمان PSL2 از لوله PSL1 کیفیتش بیشتر و به طبع آن قیمت بالاتری دارد. در لوله psl1 درصد عناصر گوگرد، کربن و فسفر از psl2 بالاتر است و این تفاوت درصد عناصر باعث تفاوت در ساختار شیمیایی و ساختار مکانیکی این محصول می شود. برای در امان ماندن از کلاهبرداری باید از فروشنده سرتیفیکیت معتبر در خواست کنید و در غیر این صورت فقط آزمایشگاه رازی توانایی آزمایش دقیق لوله مانیسمان PSL2  را دارد.

لولهPSL2

گریدهای مختلف

لوله psl1 در گریدهای A25 در ۲ کلاس ۱ و ۲، A, B ,X42 ,X46 ,X52, X56, X60, X65 و X70 تولید و بر اساس استاندارد ASMEB36.10 و در رده های مختلف تولید و به بازار عرضه می شود.لوله psl2 در گریدهای مختلف x70, x80, x65, x60, x56,x52,x46, x42, و گرید B تولید می شود. این لوله بر اساس استاندارد ابعادی ASME B36.10 و در تمامی رده ها به بازار عرضه می شود.

ساختار مکانیکی

لوله های psl2 نسبت به لوله های psl1 دارای ساختار شیمیایی و مکانیکی متفاوتی است و به همین دلیل است که در بعضی از پروژهای در صورت استفاده از لوله های psl1 دچار مشکل می شویم. در زیر جدولهای مربوط به خواص شیمیایی و مکانیکی این ۲ نوع لوله ارائه شده است.

PSL1

لولهPSL1

PSL2لولهPSL2

استانداردهای psl2

لوله های PSL2 تمام استانداردهای API PSL1 رو پاس میکنه و علاوه بر این استانداردها باید استاندارهای دیگری از جمله ۱- بازه خصوصیات شیمیایی تعیین شده ۲-آزمایش IMPACT و تحمل فشار ضربه ۳- بازه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تعیین شده.

کاربرد 

از این لوله در شرایطی که که سیال عبوری به صورت گاز دارای  سولفید هیدروژن به همراه گوگرد و دی اکسید کربن باشد بیشترین استفاده را دارد. و علاوه بر این کاربرد در شرایطی که سیال خورندگی بالا و صنایع دریایی و خطوط انتقال گاز ترش و محیط با خورندگی بالا مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد  گریدهای مختلف در مقدار خورندگی محیط است.